Looking for a new opportunity ?

TP-Products is looking for the following profiles

Do you want to contribute in developing an international technology company located in Drammen?

Project Manager/Quotation manager
TP-Products AS manufacture advanced products and services through the development and design of compact flanges, clamp connectors and subsea valves/stabs and receptacles. The company has great growth potential in new high-growth industries such as wind and electrification, in addition to having a solid base in the Oil & Gas market. Our in-house production in Drammen ensures high quality and on-time delivery of our products.

The company is ISO 9001 certified. Read more on www.tp-products.com

We are now looking for a determined and hard working man or woman for the position of project manager/quotation manager for delivery of the company’s products.


Tasks:

 • Prepare quotations to customers, including communicating with both subcontractors and customers, obtaining all costs and making final sales calculations and quotations
 • Review of specifications and customer requirements to ensure correct cost calculation and delivery of the products according to customer requirements and expectations
 • Contract negotiations with customers
 • Project management of deliveries, including establishment of project plans and follow-up of progress, procurement of raw materials and documentation management
 • Status reporting in the projects
 • Cost control in the projects
 • Arrange with tests and inspections and final inspections with customers

The company delivers products in an international market, with customers from Europe, Africa, Asia and America. Most of the subcontractors are located in Europe. You will therefore communicate and negotiate with people from many different countries and cultures.

In order for you to thrive and succeed in the position, you have a technical background or good technical understanding/interest, preferably engineering education, but this is not a requirement.

You have worked in the energy industry in the past so that you know the market and the requirements that are applicable for the industry.

You are comfortable communicating in both Norwegian and English. This is a mandatory requirement.

You like talking to people and you enjoy having many tasks at once.

The position reports to the Project Director.


TP-Products can offer:

 • An important role in a company with a proud history and with a focus on delivering quality at all levels and in a safe manner
 • Interesting tasks in a solid growth company where there is close dialogue between the responsible units
 • A customer-oriented environment with short decision-making processes
 • A good working environment with skilled colleagues
 • Good development opportunities
 • A job where you can actively contribute to the transition from Oil & Gas to the green technologies
 • You work close to the products manufactured in our production facilities in Drammen
 • Competitive terms and conditions


Application information:

 • Deadline: As soon as possible
 • Workplace: Drammen, 15 min. to walk from e.g. train station
 • Startup: As agreed
 • Contract form: 100% fixed

For further questions about the position, please contact:
Jon-Ivar Andersen – e-mail:  jia@TP-Products.com

Sivilingeniør styrkeberegning (FEA) og programmering

TP-Products AS leverer avanserte produkter og tjenester gjennom utvikling og design av kompaktflenser, klammerkoblinger og subsea-ventiler og -koblinger. Selskapet er i stor vekst og satser stort innen offshore vind med våre patenterte flensede koblinger for bruk i turbintårn, bærende flyterstrukturer, samt i koblingene mellom disse. Vi har egen produksjon i Drammen som sikrer høy kvalitet og leveringstrygghet på produktene. Les mer på www.tp-products.com

Vi søker etter en ung og driftig person til stilling som beregningsingeniør for ikke-lineære elementmetode beregninger. Gjerne nyutdannet eller med noen års erfaring. Vi bruker Python programmer til å binde sammen forskjellig analysemoduler og til å lage parametriserte analysemodeller.

I tillegg vil stillingen innebære utvikling av in-house programvare for beregning av strukturell ytelse av flenser og klammerkoblinger, og for generering av data-ark, input til FEA og til 3D DAK system. Inkludert i systemet er en relasjonsdatabase med dimensjoner og materialegenskaper.

Tasks:

 • Utføre ikke-lineære element metode beregninger av kompaktflenser, klammerkoblinger og ventiler.
 • Utvikling av system for parametriserte analysemodeller for trykkpåkjente og for strukturelle flenser og koblinger.
 • Utvikling av programvare for formelberegning og datagenerering for videre behandling, med moduler for intern og for ekstern bruk.
 • Videreutvikle og vedlikeholde relasjonsdatabasen.

Bedriften leverer produkter i et internasjonalt marked, med kunder fra Europa, Asia, Oceania og Amerika. De fleste underleverandørene ligger i Europa. Arbeidsspråket til daglig er norsk, men all dokumentasjon er på engelsk. Kommunikasjon med kunder er for det meste på engelsk.


Ønskede kvalifikasjoner:

 • Sivilingeniør / MSc innen maskin, struktur eller tilsvarende.
 • Fordypning innen styrkeberegning inkludert ikke-lineære analyser.
 • Erfaring med skriving av programmer i Python, spesielt objektorientert programmering, skriving av moduler med ulike klasser og funksjoner, og strukturering av koden i mindre, sammenhengende deler.
 • Kjennskap til Python-bibliotekene NumPy og Matplotlib.
 • Noe erfaring med å skrive SQL-spørringer, og en grunnleggende forståelse av relasjonsdatabaser.
 • Erfaring med design og koding av grafisk brukergrensesnitt (GUI), enten i Python eller andre programmeringsspråk. Du vil jobbe med GUIer med PySide6, som er en Python-binding for Qt-rammeverket.
 • Litt erfaring med å bruke Git vil være en fordel, spesielt å jobbe sammen med andre på et eksternt depot.
 • Flink til å samarbeide med kollegaer, men samtidig selvstendig.
 • Strukturert i arbeid og i dokumentasjon og komfortable med å skrive rapporter på engelsk.
 • Godt humør er bestandig positivt.

Du vil jobbe i teknisk avdeling som i dag teller syv ingeniører og sivilingeniører. Stillingen rapporterer til teknisk direktør.

TP-Products kan tilby:

 • En viktig rolle i et selskap med en stolt historie og med fokus på å levere kvalitet i alle ledd på en sikker måte.
 • Interessante oppgaver i en solid vekstbedrift hvor det er tett dialog mellom ansvarlige enheter.
 • Et kundeorientert miljø med korte beslutningsprosesser.
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer.
 • Gode utviklingsmuligheter.
 • En jobb der du kan bidra aktivt til det grønne skiftet.
 • Nærhet til produktene som blir produsert i våre produksjonslokaler i Drammen.
 • Konkurransedyktige betingelser.

Søknadsinformasjon:
Frist: 31.mai
Arbeidssted: Drammen, 15 min. å gå fra bl.a. togstasjon
Tiltredelse: Etter avtale
Kontraktsform: 100% fast

For ytterligere spørsmål om stillingen, kontakt:
Sjur Lassesen på telefon: 480 72 419 / e-post: sla@tp-products.com