Looking for a new opportunity ?

TP-Products is looking for the following profiles

Vi søker en driftig person innen HMS&K som vil lede HMS&K arbeide i selskapet og sikre sammen med resten av organisasjonen at våre interne arbeidsprosesser, prosjekter og produksjonslinjer er effektive og opprettholder det kvalitets- og sikkerhetsnivået i våre leveranser som vi er kjent for nasjonalt og internasjonalt. Selskapet står foran en stor satsning nasjonalt og internasjonalt mot både olje&gass- og fornybarbransjen. Fornybart er et nytt satsningsområde og det vil være behov for å utvikle HMS&K systemet slik at det også er tilpasset de krav som vil møte selskapet der. Stillingen rapporterer til daglig leder av selskapet.

HMS & Kvalitetsleder

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for HMS&K i selskapet og fortsette arbeidet med å få det godt forankret i selskapet etter sammenslåing av to selskaper i 2020 og sikre at vi har et riktig nivå på systemene våre
 • Til enhver tid holde seg oppdatert på nye krav og regler innenfor HMS&K og holde HMS&K-systemet i selskapet oppdatert i forhold til dette
 • Tilpasse HMS&K systemet for også kunne levere innen fornybart, men også andre nødvendige endringer som måtte komme
 • Lede ISO 9001 kvalifiseringsarbeidet ved oppdatering av sertifikat samt andre sertifikater selskapet har eller vil kvalifisere for i fremtiden
 • Lede og gjennomføre de nødvendige prosessene i selskapet som HMS&K-systemet (ISO 9001) krever som f.eks ledelsens gjennomgang
 • Lede KPI arbeidet i selskapet; årlig oppdatering av hvilke KPI’er selskapet skal ha innen HMS&K og regelmessig oppfølging av disse
 • Kvalitets- og HMS oppfølging i produksjonen
 • Ansvar for bedriftens avvikssystem inklusiv statistikk og trender, følge opp aksjoner etter avvik, og initiere forbedringsprosjekter
 • Ansvar for bedriftens forbedringsprosesser
 • Lede audit’er fra selskapets side i forbindelse med kundeaudit’er relatert til prosjekter og generell godkjennelse når det gjelder å være produkt- og produksjonsleverandør til ulike kunder.
 • Lede audit’er mot selskapets underleverandører og ha ansvar for leverandøravtaler
 • Delta i tilbuds – og prosjektarbeid på HMS&K siden når det er nødvendig
 • Være en sparringspartner for ledelsen innen HMS&K spørsmål

Kompetanse:

 • Høyere utdanning og/eller erfaring fra HMS&K arbeid i lignende virksomhet som TP-Products
 • Ha kunnskap om gjeldende regler og krav innen HMS&K
 • Ha gode kommuniaksjonsegenskaper, være god i norsk og engelsk og beherske disse språkene både skriftlig og muntlig,
 • Være driftig, systematisk, målrettet og selvgående, men også evne å jobbe i team
 • Kunne skrive nødvendige prosedyrer og annen dokumentasjon som er nødvendig for å ha et oppdatert HMS&K system i samarbeid med prosessansvarlige i selskapet.

 TP-Products kan tilby:

 • En viktig rolle i et selskap med en stolt historie og med fokus på å levere kvalitet i alle ledd på en sikker måte
 • Interessante oppgaver i en solid vekstbedrift hvor det er tett dialog mellom ansvarlige enheter
 • Et kundeorientert miljø med korte beslutningsprosesser
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Gode utviklingsmuligheter i en bedrift i sterk vekst
 • En jobb der du kan bidra aktivt til det grønne skifte
 • Konkurransedyktige betingelser


Om arbeidsgiveren:

TP-Products AS som er en fusjon av TP Connectors, Teknisk Produksjon og Asker Subsea, leverer avanserte produkter og tjenester gjennom utvikling og design av kompakte flenser, klammerkoblinger og subsea-ventiler og -koblinger. Selskapet har stort vekstpotensial i nye høyvekstbransjer som vind, elektrifisering, hydrogen og sol. Egen produksjon sikrer høy kvalitet og leveringstrygghet på egne utviklede produkter ved siden av at produksjonsenheten også produserer andre typer komponenter på vegne av andre velrenommerte selskaper. Selskapet er ISO 9001 kvalifisert. Les mer på www.TP-Products.com

For questions about the position, please contact Helle Hundseid Sales Director, Mobil +47 995 70 317.  hhu@TP-Products.com including CV and an application letter. All applications will be treated confidentially.

Vi søker en kommersiell og driftig person til salgs- og markedsaktivitet med teknisk bakgrunn mot nye og eksisterende kunder av Asker Subsea produkter og som vil være med å utvikle selskapet og nå fremtidige salgsmål nasjonalt og internasjonalt. Selskapet står foran en stor satsning nasjonalt og internasjonalt mot både olje&gass- og fornybarbransjen. Basert på vårt solide tekniske fagmiljø kan vi tilby innovative produkter og løsninger som aktivt bidrar til det grønne skiftet. Arbeidssted er Drammen og stillingen rapporterer til salgsdirektør.

Salgs- og forretningsutviklingsansvarlig

Arbeidsoppgaver: 

 • Ansvar for å drive markeds- og salgsarbeid innen olje&gass samt fornybart for TP- Products sine Asker Subsea produkter, men også bidra på salgssiden innen andre produkter når det er behov for det
 • Få oversikt over nye prosjekter og muligheter for TP-Products og være en aktiv bidragsyter i forretningsutviklings- og strategiarbeid
 • Være en døråpner og drive “detektivarbeid” for å finne ut hva som skjer i markedet
 • Utvikle kundenettverket til selskapet, arrangere kundemøter og ellers være i pro-aktiv dialog med kundene
 • Arbeide muligheter frem til tilbudsforespørsel eller andre forpliktelser med kunde
 • Promotere selskapet på sosiale medier, være til stede og delta aktivt på konferanser og bransjemesser

Kompetanse:

 • Erfaring fra olje og gassbransjen (og helst innen subseasegmentet) er en fordel
 • Erfaring fra teknisk markeds- og salgsarbeid med proaktivt kundefokus
 • Ha teknisk bakgrunn fra utdannelse eller yrkeserfaring (Bachelor/Masternivå – mekanisk, struktur, maritim, strømningsteknisk o.l)
 • Være god i norsk og engelsk og beherske disse språkene både skriftlig og muntlig,
 • Være systematisk, utadvendt, målrettet og selvgående, men også evne å jobbe i team
 • Være kreativ, kommersiell og se muligheter for TP-Products sine produkter
 • Kunne innhente informasjon om marked og kunder ved bruk av databaser og gjennom andre kanaler og omsette dette i praksis gjennom TP-Products sin salgsmodell
 • Kunne utarbeide salgspresentasjoner og bruke sosiale medier
 • Ville reise og delta på konferanser og messer for å promotere selskapet

TP-Products kan tilby:

 • Opplæring i relevante produkter
 • En viktig rolle i et selskap med en stolt historie med fokus på innovative løsninger
 • Interessante oppgaver i en solid vekstbedrift med tett dialog mellom utviklings- og produksjonsmiljø
 • Et kundeorientert miljø med korte beslutningsprosesser
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøer
 • Gode utviklingsmuligheter i en bedrift i sterk vekst
 • En jobb der du kan bidra aktivt til det grønne skiftet
 • Konkurransedyktige betingelser

Om arbeidsgiveren:

TP-Products AS som er et resultat av en fusjon av TP Connectors, Teknisk Produksjon og Asker Subsea, leverer avanserte produkter og tjenester gjennom utvikling og design av kompaktflenser og klammere for bruk topside og subsea, ventiler og sammenkoblinger for bruk subsea samt spesialprodukter. Selskapet har stort vekstpotensial i nye høyvekstbransjer som vind, elektrifisering, hydrogen og sol. Egen produksjon sikrer høy kvalitet og leveringstrygghet på egne utviklede produkter ved siden av at produksjonsenheten også produserer andre typer komponenter på vegne av velrenommerte selskaper. Les mer på www.TP-Products.com

For questions about the position, please contact Helle Hundseid Sales Director, Mobil +47 995 70 317.  hhu@TP-Products.com including CV and an application letter. All applications will be treated confidentially.